BW&deV is een bedrijf dat gestart is door Theo de Vries, Ron Weening en Alexander Bousema. Hun verschillende achtergronden en verschillende kennisgebieden en vaardigheden zorgen voor een mooie balans in gebruikersvisie, techniek, financiën en processen.

Het bedrijf is gestart omdat er is geconstateerd dat veel softwareoplossingen in de administratieve hoek een deeloplossing zijn voor het ondersteunen van een bedrijf, instelling of een vereniging. Hierdoor krijgt men vaak te maken met problemen in koppelingen tussen software, moet men vaak nog handmatige processen inrichten om de overdracht van informatie tussen bedrijfsdelen/processen in te vullen en is er vaak geen goede integratie en integriteitcontrole van verschillende gegevensstromen.


Op vele plaatsen er een grote behoefte is aan het vervangen van vaak versplinterde deeloplossingen door één pakket en het verder (weg)automatiseren van handmatige processen.


Er bestaat er in deze wereld een groot scala van bedrijven die zogenaamde “custom made” oplossingen bieden. Dit zijn producten die speciaal voor de klant worden gemaakt en waarin de klant al zijn wensen en bedrijfsspecifieke processen onder kan brengen. Dit is dan ook een veel gebruikte oplossing voor grotere bedrijven. Echter: voor kleinere bedrijven, verenigingen en instellingen is dit meestal een te dure oplossing. In die situaties willen wij een oplossing bieden die, aan de ene kant, een volledige oplossing is, en aan de andere kant dusdanig standaard is dat een grote groep hiervan gebruik kan maken (en dus de kosten veel lager zijn).


Voor de pakketten Admin, Installatie en pandenbeheer is de vraag niet alleen geconstateerd maar ook is hiervoor, op basis van al in gebruik zijnde “custom made” pakketten, al bewezen dat de behoefte aan deze software aanwezig is en het van zeer grote toegevoegde waarde is voor de gebruikers. Naast drie concrete implementaties is er ook al door verschillende verenigingen in geheel verschillende omgevingen de wens geuit om als “launching customer” te fungeren voor de online versie van BWV Admin.